Geo-Mar Geodezja i nieruchomości Marcin Myszka

mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych

mapy tematyczne

wytyczenia obiektów budowlanych i sieci uzbrojenia terenu

pomiary powykonawcze obiektów budowlanych i sieci uzbrojenia terenu

profile rowów, tras i zbiorników wodnych`

wyłączenia z produkcji rolniczej

pomiary z wykorzystaniem technik GPS

pomiary objętości

obliczenia powierzchni

niwelacje terenu

wznowienia oraz rozgraniczenia granic nieruchomości

podziały nieruchomości

zakładanie kartoteki budynków

sporządzanie dokumentacji geodezyjnej do celów prawnych

projekty podziałów nieruchomości

kupno, sprzedaż i wynajem nieruchomości

 

Oferujemy ceny, które można negocjować.

Z uwagi na różnorodność czynników wpływających na ceny naszych usług zapraszamy do kontaktu telefonicznego, mailowego lub osobistego.

Najważniejsze informacje dotyczące rodzaju, położenia i wielkości obiektu umożliwią nam zaproponowanie konkretnej oferty cenowej na dany zakres usług.

ZAKRES OFEROWANYCH USŁUG:

COPYRIGHT®GEOMAR 2013